Âm dương và Điều trị

Điều trị là lập lại sự quân bình Âm dương bằng nhiều phương pháp khác nhau : Châm cứu, uống thuốc...

a) Nguyên tắc chung

Bệnh do dương thịnh, phải làm suy giảm phần dương (Tả dương). Bệnh do âm thịnh, phải làm suy giảm phần âm (Tả âm).

Bệnh do dương hư phải bổ dương, Bệnh do âm hư phải bổ âm.

  b) Về thuốc

- Bệnh về Âm, dùng thuốc Dương (ôn, nhiệt) để chữa.

- Bệnh về Dương, dùng thuốc Âm (hàn, lương) để chữa.

c) Về châm cứu

- Bệnh nhiệt dùng châm, Bệnh hàn dùng cứu.

- Bệnh thuộc Tạng (âm) dùng các Du huyệt ở lưng (dương) để chữa.

- Bệnh thuộc Phủ (dương), dùng các huyệt Mộ ở ngực, bụng (âm) để chữa.

Dựa theo nguyên tắc : "Theo dương dẫn âm và theo âm dẫn dương.

Chuyên đề nổi bật

©2002-2017. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK1 Phạm Xuân Hậu.
Nội dung trên website chỉ mang tính chất tham khảo, không được áp dụng trực tiếp trên mỗi tình trạng bệnh của đọc giả.
Việc điều trị bệnh xin vui lòng đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế.