HỌC THUYẾT TẠNG TƯỢNG

Phân loại

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tạng có công năng tàng chứa (thức ăn, chất dinh dưỡng), thuộc về Âm, thuộc lý.

Phủ có công năng chuyển hóa, thuộc Dương, thuộc Biểu.

Tuy công năng tạng phủ khác nhau nhưng liên hệ mật thiết với nhau. Thông qua quy luật thăng bằng Âm Dương và Ngũ hành sinh khắc, Tạng phủ luôn có quan hệ biểu lý mật thiết với nhau để điều hòa, ức chế nhau.

Tạng

Âm

Can

Tâm

Tỳ

Phế

Thận

Tâm bào

Biểu

Phủ

Dương

Đởm

Tiểu trường

Vị

Đại trường

Bàng quang

Tam tiêu

Bài có thể bạn quan tâm