Mặc dù nguyên nhân của nhiều loại ung thư còn chưa biết rõ nhưng người ta càng ngày càng quan tâm đến mối liên quan giữa chế độ ăn uống với ung thư. Theo thống kê dịch tễ học của Doll và Peto, có 30% ung thư liên quan tới hút...
Ngộ độc dứa là do dị ứng với nấm Candida trepicalis nắm ở những mắt dứa, nhất là những quả dập...

Chuyên đề nổi bật

goto Top