Đầu - Vẩy trên đầu

Nếu đầu cháu có những vẩy nhỏ, phải bôi va-dơ-lin lên mỗi chiều rồi hôm sau gội đầu cho cháu bằng loại xà bông nhẹ (shampoing). Nếu không khỏi, cần hỏi các bác sĩ da liễu

Bài liên quan

Đầu - Thóp
Đầu - Bệnh viêm màng não
Đầu - Chấy