DỊ TẬT BẨM SINH HÀM MẶT

I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA DỊ TẬT BẨM SINH CHUNG VÙNG HÀM MẶT.

Ở Tiệp Khắc, cứ 200 trẻ sơ sinh, có một trẻ bị dị tật bẩm sinh chung (theo Burian). Nói chung, trên thế giới cớ 1000 cháu mới sinh, có một cháu có dị bẩm sinh vùng hàm mặt (tỷ lệ 0,1%). Tỷ lệ này có khác nhau ở mỗi nước và ở mỗi thời điểm khác nhau.

Bài liên quan

Lời mở đầu
BỆNH NHA CHU
©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper