Cần Thơ: Hoang mang vì cúm không rõ nguồn lây

TP - Ngày 14/9, có 282 học sinh ở trường Tiểu học Võ Trường Toản (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã không đến lớp, sau khi trường này có một học sinh dương tính cúm A/H1N1. học Võ Trường Toản (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã không đến lớp, sau khi trường này có một học sinh dương tính cúm A/H1N1.

Trường Võ Trường Toản có 31 lớp với 1.322 học sinh, một học sinh kết quả dương tính cúm A/H1N1 ngày 12/9, đến nay có thêm 40 học sinh và một giáo viên ở ba lớp khác ho, sốt.

Trung tâm Y tế Dự phòng quận Ninh Kiều chưa xác định được nguồn lây bệnh vào trường học. Trước đó, TP Cần Thơ có chín người dương tính cúm A/H1N1 đều xác định được nguồn lây.

Sáu Nghệ

Orginal Source Cần Thơ: Hoang mang vì cúm không rõ nguồn lây

Bài liên quan