Phương pháp tập luyện trí nhớ cho người già

Một phương pháp tập luyện trí nhớ mới có thể giúp cho những người lớn tuổi nhớ lại các sự kiện và thông tin gần đây tốt hơn. Theo phương pháp này, những người tập luyện phải có sự tập trung tăng dần và tạm ngưng tất cả mọi hoạt động khác của trí óc trong suốt buổi tập luyện.

Phương pháp mới này đã được thử nghiệm trên một nhóm người lớn tuổi. Sau 7 ngày tập luyện, mỗi buổi thực hành 14 lần trong khoảng 45 phút cho trí óc nhớ về một việc nào đó

Trong suốt buổi tập luyện, họ được chỉ ra một danh sách các từ trong cùng một lúc. Một số từ này đã được lặp lại và gia tăng dần khoảng thời gian lên và những người tham gia tập luyện phải cố gắng để nhớ lại những từ đã được liệt kê trong danh sách. Kết quả cho thấy, cách tập luyện trí nhớ này làm cải thiện chức năng phục hồi trí nhớ tốt hơn.

"Chúng tôi có nhiều cố gắng để phục hồi chức năng trí nhớ cho người lớn tuổi, và những phương pháp này dựa trên nhiều kế hoạch nghiên cứu hơn là dựa trên kinh nghiệm" nhà tâm lý học Janine Jennings đã phát biểu.

"Trong hướng nghiên cứu này, chúng tôi đã làm kiểm tra tính hiểu quả của cách tập luyện trí óc với những người lớn tuổi dựa trên lí thuyết gồm hai qui trình: cách nhớ vô ý thức được hiểu là biết quá rõ về một vấn đề nào đó và qui trình điều khiển có ý thức như là sự hồi tưởng kí ức" Jennings nói thêm.

Bài liên quan

Chứng đau cổ họng
Bệnh cảm
©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper