Dịch cúm gà: Con người có rất ít khả năng miễn nhiễm
Trong lịch sử, dịch cúm gia cầm đã giết chết hơn 50 triệu người sau 3 đợt đại dịch. Điều nguy hiểm là một loại virus cúm sau khi ra đại dịch sẽ còn tồn tại và lưu hành trong nhiều năm.
©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper